Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Giżycko

Dzisiaj policjanci giżyckiej komendy przeprowadzili kolejne spotkania profilaktyczno-edukacyjne z młodzieżą szkół podstawowych z powiatu. Spotkania odbył się pt. "STOP cyberprzemocy, hejtowi i mowie nienawiści".

Dzisiaj, 18 listopada br giżyccy policjanci kolejny raz spotkali się z młodzieżą z powiatu, tym razem odwiedzili uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach oraz wychowanków z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku aby porozmawiać o zagrożeniach z jakimi młodzi mogą się spotkać praktycznie każdego dnia. Głównym tematem spotkań było omówienie zagrożeń z zakresu cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści oraz jakie są konsekwencje prawne wobec osoby stosującej tego typu przemoc. Asystent ds. nieletnich i patologii asp. Mariola Jagodzińska „uczuliła" młodzież przed umieszczaniem wszystkich informacji na swój temat w internecie, do których może mieć dostęp każdy. Wówczas takie dane mogą posłużyć do popełnienia przestępstwa. Ponadto wskazała gdzie należy szukać pomocy w przypadku gdy młoda osoba "padnie" ofiarą cybeprzemocy. 

Podczas spotkania został wyświetlony film profilaktyczny, podczas projekcji uczniowie mogli na podstawie odtwarzanych scen ocenić zagrożenia i nieodpowiedzialne zachowanie młodych ludzi oraz uświadomić sobie jakie czekają za tego typu zachowania konsekwencje. Uczniowie korzystając z ustaw, a w tym z kodeksu karnego sami odczytywali artykuły i wspólnie z policjantem analizowali dane przestępstwo. 

     

  • STOP! cyberprzemocy,hejtowi i mowie nienawiści
  • STOP! cyberprzemocy,hejtowi i mowie nienawiści
  • STOP! cyberprzemocy,hejtowi i mowie nienawiści