Wczoraj, 7 listopada w Giżyckim Centrum Kultury odbyła się debata policjantów z pedagogami i nauczycielami placówek oświatowych pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Tematem spotkania było bezpieczeństwo osób nieletnich.

Wczoraj (7 listopada 2019 r.) w Giżyckim Centrum Kultury odbyła się debata pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” skierowana do pedagogów i nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych powiatu giżyckiego. Spotkanie zorganizowane zostało przez policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.
Funkcjonariusze przedstawili procedury postępowania szkół na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją lub czynem karalnym oraz działania interwencyjne na wypadek wystąpienia trudnych lub zagrażających bezpieczeństwu sytuacji w szkole.
Została również omówiona kwestia odpowiedzialności karnej osób nieletnich oraz zasady postępowania w przypadkach zaistnienia różnorakich zagrożeń oraz ryzykownych zachowań zaobserwowanych wśród uczniów.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w powiecie giżyckim, którzy przedstawili swoja rolę oraz zakres działania w sytuacji kryzysowej. Wypowiedzi udzielił mi.in. Krzysztof Szczesilu kurator rodzinny z Sądu Rejonowego w Giżycku III Wydział Rodzinny i Nieletnich, Alina Ożańska – pedagog, socjoterapeuta z Powiatowego Ośrodka Rozwoju i Edukacji w Giżycku, Ewa Ostrowska – dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku oraz Żaneta Dulemba – specjalista psychoterapii uzależnień z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku.

Podczas spotkania przyjęto dotychczasowe procedury współpracy instytucji, tak aby na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem uczniów.

 

  • Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
  • Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
  • Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
  • Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
  • Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
  • Porozmawiajmy o bezpieczeństwie