Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Giżycko

Policjanci przypominają, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest popularnym sposobem komunikowania się społeczeństwa z Policją. To interaktywne narzędzie jest łatwe w obsłudze i skuteczne w przekazywaniu informacji o miejscach, gdzie łamane jest prawo.

O tym, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest interaktywnym narzędziem komunikacji pomiędzy społeczeństwem, a Policją wie już większość mieszkańców powiatu giżyckiego. Są jednak tacy, do których ta informacja być może jeszcze nie dotarła. Dlatego przypominamy, że KMZB służy do zgłaszania nieakceptowanych społecznie zjawisk. Policjanci sprawdzają wskazane miejsca i reagują na łamanie prawa. Nie jest to narzędzie powodujące natychmiastową interwencję Policji – do tego wciąż służy numer alarmowy 112.

Obsługa Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest intuicyjna. Wystarczy wejść na stronę internetową mapy.geoportal.gov.pl pojawi się KMZB. Zanim na mapę naniesiemy zagrożenie, należy uważnie przeczytać regulamin, zatwierdzić go i już można przekazywać policjantom informacje o niepokojących nas zjawiskach. Aby usprawnić komunikację, zostały przygotowane specjalne ikony, które umożliwiają szybkie i sprawne precyzowanie zagrożeń i nanoszenie ich na mapę.

Policja ma 2 dni na podjęcie zgłoszenia i 5 dni na jego weryfikację.