Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Giżycko

Każdego dnia dokonuje się kilka milionów operacji polegających na wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu rachunków, zawieraniu umów o kredyt, pożyczkę czy wynajem. Niemal w każdym przypadku potwierdzana jest tożsamość osoby zlecającej wykonanie operacji. Zdarzają się również próby posługiwania się cudzym lub podrobionym dokumentem. Apelujemy o ostrożność!

Niemal codziennie odnotowuje się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem, między innymi podczas:

 • wyłudzenia pożyczki
 • wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposażenia czy unikania opłat
 • kradzieży wypożyczonego samochodu lub innych przedmiotów
 • zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów, zwrotu podatków.


Dlatego w przypadku utraty dokumentów należy niezwłocznie:
 

 • zastrzec je w systemie Dokumenty Zastrzeżone (jeżeli utrata nastąpiła w wyniku kradzieży, powiadomić policję)
 • wyrobić nowy dokument

Ważne:

Aby szybko zastrzec utraconą kartę płatniczą, wystarczy zadzwonić pod numer telefonu (+48) 828 828 828.


Zastrzeżenie dokumentu możliwe jest dzięki ogólnopolskiej bazie danych "Dokumenty Zastrzeżone", w której zastrzec można dokumenty potwierdzające naszą tożsamość.

Należą do nich między innymi:

 • dowód osobisty,

 • paszport,

 • prawo jazdy,

 • książeczka wojskowa,

 • książeczka marynarska,

 • dowód rejestracyjny,

 • karta pobytu,

 • karty płatnicze.

Jak działa system?

Informacje o dokumentach są przekazywane wszystkim bankom uczestniczącym w systemie, korzystają z tego także operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska oraz szereg innych firm i instytucji. Dokumenty sprawdzić mogą miedzy innymi pośrednicy finansowi, notariusze, hotele, wypożyczalnie czy agenci pośrednictwa sprzedaży i wynajmu nieruchomości.

Dokumenty zastrzec może każdy w dowolnej placówce swojego banku, natomiast jeżeli ktoś nie posiada rachunku bankowego, powinien udać się do banku przyjmującego zastrzeżenia także od osób nie będących jego klientami.

Więcej informacji: 

https://dokumentyzastrzezone.pl/