Ilustracja do tekstu

Zgłoszenia do piątej edycji jesiennego konkursu literackiego „Opowieści z kniei” przyjmowane są do 29 listopada 2019 roku.

Konkurs służy kształtowaniu postawy szacunku i fascynacji przyrodą dzieci, młodzieży i dorosłych, przypomnieniu i utrwaleniu wiedzy na temat zjawisk zachodzących w przyrodzie w następstwie zmian pór roku oraz rozpowszechnianiu informacji na temat lasu w mazurskim krajobrazie, jego funkcji i znaczenia.

W przedsięwzięciu mogą brać udział osoby z kategorii wiekowej: 7-12 lat, 13-17 lat oraz 18 lat i więcej.

Do udziału można zgłaszać wyłącznie teksty literackie, niezależnie od rodzaju i gatunku, wiersze, opowiadania, fraszki, sonety itd. W konkursie nie mogą brać udziału prace plastyczne, naukowe i inne nietekstowe utwory artystyczne, w szczególności przestrzenne książeczki oraz wypracowania czy rozprawki.

Organizatorem inicjatywy jest Mazurski Park Krajobrazowy.

WIĘCEJ INFORMACJI
http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/mazurski/aktualnosci-18.html