Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Giżycko

Do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie wpłynął list z podziękowaniami za działania poszukiwawcze, przeprowadzone w drugiej połowie sierpnia na jez. Kisajno.

(tm)