Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Giżycko

Ilustracja do tekstu. Fot. stockvault.net

5 września 2019 r. w Urzedzie Marszałkowskim w Olsztynie, odbędzie się uroczyste spotkanie inaugurujące działalność Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych V kadencji, powołanej przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2013.

Rada składa się z siedmiu osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciela wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Do zakresu działania wojewódzkich rad należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, realizacji praw tych osób, opiniowanie projektów oraz ocena realizacji wojewódzkich programów działań na ich rzecz, a także projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawościami.