Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Giżycko

Dlaczego warto zostać policjantem? Służba w Policji dla osób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia.

Policja oferuje:

- ciekawą, satysfakcjonującą służbę;

- stabilne, stałe zatrudnienie;

- wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;

- stałe i pewne źródło dochodu;

- wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym ok. 2600 zł netto + dodatek służbowy+ wysługa lat;

- możliwość otrzymywania dodatkowych świadczeń dla uprawnionych (dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak)

- skrócony staż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby - 55 lat życia);

- możliwość doskonalenia zawodowego;

- możliwość kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku;

- prestiż zatrudnienia;

- szeroki katalog specjalizacji;

- wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, to służba społeczeństwu;

Szczegóły znajdziesz na stronie:

http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/dobor-do-policji/491,Dobor-do-Policji.html