Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Giżycko

Spotkanie w Brukseli

W Brukseli zakończyła się 135. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów. W wydarzeniu uczestniczył marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Europejski Komitet Regionów to unijna instytucja, która została powołana do życia w 1994 roku na mocy Traktatu z Maastricht.

W jego skład wchodzi 350 przedstawicieli europejskich regionów i miast. Rolą KR jest reprezentowanie na forum unijnym przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych. Komitet wpływa na ustawodawstwo UE poprzez wydawanie opinii na tematy propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej. Członkowie Komitetu mają również uprawnienia do wyrażania opinii z własnej inicjatywy, które przekładane są Radzie, Komisji i Parlamentowi Europejskiemu.

Głównymi tematami czerwcowych obrad były dwie debaty na temat lokalizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz debata na temat roli regionów UE w wielopoziomowym sprawowaniu rządów w zakresie zmiany klimatu i transformacji energetyki. Rozmawiano ponadto o transgranicznym wymiarze zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi oraz programem na rzecz przyspieszenia rozwoju przemysłu morskiego.

W Brukseli odbyło się również spotkanie w siedzibie Domu Polski Wschodniej. Uczestnicy wydarzenia zapoznali się z system wsparcia dla projektów badawczych i innowacyjnych w kontekście sektora meblarskiego w Unii Europejskiej oraz Polityką Spójności po 2020 ze szczególnym uwzględnieniem funduszy dla przedsiębiorstw oraz przyszłość inteligentnych specjalizacji. Zaprezentowano również możliwości współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Przemysłu Meblowego. Ekspertami w poszczególnych panelach byli m.in. Jan Szynaka, prezes zarządu Szynaka-Meble oraz Leszek Wójcik z Meble Wójcik Sp. z o.o.

Spotkanie zwieńczyły uroczystości z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.