Decydując się na jakiekolwiek usługi finansowe, zawsze istnieje ryzyko pewnych nieprzewidzianych i niemiły sytuacji, szczególnie dla naszego budżetu. Każdy przedsiębiorca, który w porę skontaktuje się z leasingodawcą i poinformuje go o zaistniałych problemach, ma o wiele większe szanse na szybką reakcję i ewentualną renegocjację umowy.

Kiedy ponad swoje możliwości finansowe weźmiemy kosztowne maszyny, urządzenia, a nawet nowy samochód marki Nissan leasing w Arval i innych firmach, może okazać się dla nas kłopotliwy. Warto wówczas wiedzieć, jak radzić sobie już z pierwszym symptomami naszych problemów.

Najważniejszy jest kontakt i rozmowa

Umowy w leasingu dla firm, ale i leasingu prywatnego, zawiera się najczęściej na okres kilku lat. Przez ten czas, nasza kondycja finansowa może ulec diametralnym zmianom. Opłacanie rat leasingowych, które na początku odczuwalne nie były, na późniejszym etapie mogą stać się niemałym ciężarem.

Jako jeden z powszechniejszych kłopotów polskich firm, jawią się płatnicze zatory, czyli nieodpowiednie dopasowanie terminów płatności, do momentów wpływu środków na konto leasingobiorcy.

Wziąłeś Nissana w leasing i pojawiły się problemy? – Dowiedz się jak sobie z nimi poradzić!

W takim wypadku, najlepiej niezwłocznie porozumieć się z usługodawcą i wyjaśnić mu zaistniałą sytuację. Kiedy będziemy próbować unikać problemu, dług wzrośnie, a leasingodawca będzie musiał dokonać windykacji. Wówczas dojdzie do wezwania do zapłaty i wypowiedzenie umowy. Jest to sytuacja, która będzie niekorzystna dla obydwu stron. Warto zaufać firmie leasingowej i spróbować dojść z nią do porozumienia.

Odroczenie spłaty

Tak naprawdę, przed leasingobiorcą stoi kilka możliwych rozwiązań, kiedy jawią się jakiekolwiek problemy. Po pierwsze – warto zapytać o zawieszenie spłaty na określony czas. Leasingodawca wówczas, zaproponuje nam rekonstrukcję umowy dotyczącej naszego samochodu w leasingu bądź termin spłat zostanie przesunięty.

Rozwiązanie dotyczące odroczenia spłaty zimą jest wyjątkowo popularne, kiedy mamy do czynienia z branżami sezonowymi – rolnictwo lub budownictwo. Należy jednak pamiętać, że to oznacza piętrzenie się rat leasingowych, co w konsekwencji może okazać się dużym obciążeniem. W związku z tym, lepszym rozwiązaniem będzie restrukturyzacja.

Wydłużenie okresu leasingu lub zwrot przedmiotu

Kiedy pojawiają się problemy finansowe o krótkotrwałym charakterze, wydłużenie umowy może być dobrym wyjściem z sytuacji. Dzięki temu, miesięczne raty leasingowe ulegną obniżeniu, a firma będzie mogła terminowo spłacić swoje zobowiązania.

Kolejną opcją jest też zwrot przedmiotu leasingu właścicielowi, szczególnie kiedy są to kosztowne urządzenia lub drogie samochody 4x4. W takim wypadku, dochodzi do rozliczenia umowy z przedsiębiorcą, a przedmiot zostaje wystawiony na sprzedaż. Rozliczenie, to nic innego jak naliczenie pozostałych rat leasingowych, które zostają pomniejszone o dyskonto. Kiedy dokonujemy zwrotu przedmiotu, musimy liczyć się też z pewnymi dopłatami – zwłaszcza, jeżeli ulegnie on utracie swej wartości początkowej.

Istnieje zatem naprawdę wiele opcji, z jakich można korzystać w wypadku problemów z leasingiem. Umowa wymaga bardzo ścisłej współpracy firmy ze swoimi klientami. Nawet jeśli wypełnianie obowiązków z tytułu umowy leasingowej staje się bardzo ciężkie, chociażby w wyniku pogorszenia się finansowej sytuacji przedsiębiorstwa. Pamiętajmy, aby zawsze wcześniej o takich okolicznościach informować swojego leasingodawcę.