Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Giżycko

Podpisanie umów na teleopiekę

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podzas którego zostały podpisane umowy z kolejnymi 17 gminami na dofinansowanie uruchomienia usług teleopiekuńczych w 2019 roku. 

Samorząd województwa we współpracy z samorządami lokalnymi, obserwując zachodzące przemiany demograficzne i rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze, uruchomił w 2018 roku pilotażowy program wdrożenia usług teleopiekuńczych.

Tym samym wsparciem objęto 678 seniorów. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel łącznie blisko 217 tys. zł, co stanowiło połowę kosztów uruchomienia usług w gminach.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie zaplanowano udzielenie wsparcia finansowego w 2019 roku kolejnym gminom. Docelowo wsparciem zostanie objętych kolejnych 340 seniorów w 17 gminach. Na ten cel przeznaczono łącznie 84 tys. zł.

Gminy, z którymi zostały podpisane umowy na uruchomienie usług teleopiekuńczych w 2019 roku: Barciany, Dubeninki, Dywity, Kolno, Lidzbark, miasto Działdowo, Górowo Iławeckie, miasto Kętrzyn, Olsztynek, Płośnica, Pozezdrze, Purda, Ryn, Srokowo, Tolkmicko, gmina wiejska Bartoszyce, gmina wiejska Kętrzyn.

Teleopieka w wersji podstawowej to system przywoławczy działający w domu podopiecznego przez 24 h/dobę, 365 dni w roku. Osoba potrzebująca wyposażona zostaje w terminal telefoniczny oraz do wyboru brelok, wisiorek lub bransoletkę z przyciskiem SOS, który w razie jakiegokolwiek zagrożenia po naciśnięciu powoduje automatyczne uruchomienie połączenia z centrum monitoringu, w którym operator zadecyduje o stosownym rodzaju interwencji.