Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Giżycko

W dniu dzisiejszym policjanci z giżyckiej drogówki przeprowadzają akcję pn. „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego". Celem działań jest uświadomienie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, że skutki ich nieodpowiedzialnych zachowań mają szerokie konsekwencje.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi, rowerzyści, czy motorowerzyści w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów, pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony. Przy uderzeniu przez pojazd jadący z dużą prędkością praktycznie nie mają szans na przeżycie.

Bezpieczeństwo pieszych należy rozpatrywać w dwóch perspektywach. Pierwsza związana jest z kierowcą, który powinien zachować szczególną ostrożność i prędkość, umożliwiając właściwą reakcję pieszemu. Z kolei druga wiąże się z samym zachowaniem pieszych, którzy podejmują ryzykowane zachowania na drodze i przechodzą w miejscu niedozwolonym, bądź wchodzą na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego często mają złudne przekonanie, że skoro oni widzą nadjeżdżające oświetlone auta, to i kierowcy ich widzą. Nic bardziej mylnego zwłaszcza, gdy pieszy ubrany jest na ciemno. W rzeczywistości kierowca jadący z prędkością 80 km/h widzi go dopiero z odległości 30 - 40 metrów.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych na drogach, prowadzone są liczne kampanie mające na celu zachęcić użytkowników do noszenia elementów odblaskowych. Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nakładają taki obowiązek na wszystkich, którzy poruszają się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym i poza drogą przeznaczoną wyłącznie dla pieszych lub chodnikiem. Jednak apele policjantów o noszenie odblasków kierowane są do użytkowników wszystkich dróg. Z punktu bezpieczeństwa ważne jest używanie elementów odblaskowych również w obszarze zabudowanym. To naprawdę niewielki wysiłek i mały ciężar – a potrafi uratować życie.