Giżyccy policjanci podejmują szereg działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży szkolnej podczas, których edukują na temat właściwych zachowań nie tylko na drodze czy też w domu/w szkole. Ale również podejmują walkę z narkomanią i innymi uzależnieniami wśród młodzieży. „Tornado zagrożeń” to kolejne przedsięwzięcie, w którym uczestniczyli giżyccy policjanci, a organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 3 w Giżycku.

Dzisiaj, 17 maja br w Szkole Podstawowej nr 3 w Giżycku odbył się konkurs profilaktyczno - wychowawczy pn. „Tornado zagrożeń”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 3 w Giżycku. Konkurs skierowany był do uczniów klas VII, VIII i oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 w Giżycku.

Głównym celem konkursu było przede wszystkim zwiększenie świadomości młodych ludzi o zagrożeniach uzależnieniami, kształtowanie i promowanie pozytywnych norm i wartości, zaangażowanie młodzieży w działalność profilaktyczną oraz kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia i rozwijanie twórczych umiejętności dzieci i młodzieży

Już na wstępie uczniowie mogli wykazać się wiedzą w zakresie uzależnień związanych z nikotynizmem, alkoholizmem i narkomanią odpowiadają na pytania przygotowane przez organizatorów. Następnym zadaniem było przygotowanie ciekawych haseł profilaktycznych oraz przygotowanie i zaprezentowanie improwizacji (historyjki, opowiadania bądź piosenki) nawiązującej do tematyki zdrowego, wolnego stylu życia od wszelkich używek.

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą i zaangażowaniem w powyższe przedsięwzięcie. Uczniowie na zakończenie otrzymali dyplomy i upominki.

 

  • Konkurs profilaktyczny "Tornado zagrożeń"
  • Konkurs profilaktyczny "Tornado zagrożeń"
  • Konkurs profilaktyczny "Tornado zagrożeń"